Le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg

Discovering human rights

Op engem flotten Trëppeltour mat verschiddene Statiounen um Site vu Cinqfontaines léieren déi Jonk op eng aktiv Aart a Weis d’Mënscherechter an hir Relevanz kennen.

Register
  • Location: Cinqfontaines
  • Group Type: Groupe de jeune
  • Duration: 2,5h
  • Max number of participants: 30
  • Price: Gratis
  • Is accessible to people in a situation of handicap: Yes