Cinqfontaines. Lieu de la shoah

Wärend enger Visitt vun 2 Stonne léieren déi Jonk de Site vum Klouschter a seng Geschicht kennen. Unhand vu biographesche Beispiller gi se awer och gewuer, wéi den Oflaf vun der Shoah zu Lëtzebuerg war. D’Visitt kann em zousätzlech verdéiwent Workshops ergänzt ginn

S'inscrire
  • Emplacement: Cinqfontaines
  • Group Type: Groupe de jeune
  • Durée: demi-journée
  • Nombre maximum de participants : 30
  • Prix: Gratuit
  • Is accessible to people in a situation of handicap: Non