Tous différents, tous égaux

Unhand vu Froen, wéi „Wat mécht mech aus?“ oder „Wéi eng Gemeinsamkeeten hunn ech mat deenen aneren aus mengem Grupp?“, erliewen déi Jonk, datt souwuel Gemeinsamkeete wéi och Ënnerscheeder eis divers Gesellschaft ausmaachen.

S'inscrire
  • Emplacement: Cinqfontaines
  • Group Type: Groupe de jeune
  • Durée: Demi-journée
  • Nombre maximum de participants : 30
  • Prix: Gratuit
  • Is accessible to people in a situation of handicap: Oui